Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XXXV sesji Rady Miejskiej (30.09.2010)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXXV sesji Rady Miejskiej (30.09.2010)

PROTOKOŁ Nr XXXV/10

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 30 września 2010r. o godz. 8,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
- p.Krzysztof Szkudlarek  -  Burmistrz Gminy i Miasta
- p.Marian Gadziński  -  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
- p.Elżbieta Kiełpińska  -  Sekretarz Gminy i Miasta
- p.Halina Rzepecka  -  Skarbnik Gminy i Miasta

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta (wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Porządek sesji został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Pan Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi dodając, że ponieważ sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta, zmian porządku nie można wprowadzić bez jego zgody.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku sesji.
2. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.
3. Inne sprawy.
4. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010r. przedstawiła wraz z uzasadnieniem p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały o zmianie budżetu gminy pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXXV/324/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady:

1/ poinformował o terminie sesji Rady Powiatu;

2/ poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2010r. i stwierdził, że Radni mogą zapoznać się z jej treścią w biurze Rady Miejskiej;

3/ odczytał pismo mieszkanki Witkowa p.Jadwigi S. która w imieniu swoim i mieszkańców wnioskuje o podjęcie skutecznych i pilnych decyzji odnośnie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5t na ul.Poznańskiej.
Pan Przewodniczący poinformował, że przedmiotowe pismo kieruje na posiedzenia Komisji.

Po czym wywiązała się dyskusja na temat dużego ruchu na ww. ulicy, spotęgowanego wprowadzonym niedawno objazdem pojazdów przez Witkowo do Wrześni, w związku z remontem drogi Gniezno-Września.
Pan Tomasz Deskowski jako mieszkaniec ul.Poznańskiej potwierdził trudną sytuację mieszkańców (hałas, wstrząsy itd.) i sugerował, by chociaż od strony Strzałkowa skierować samochody ciężarowe ulicą Jana Pawła II. Dodał, że brak jest informacji, do kiedy będą trwały prace remontowe drogi Gniezno-Września.

Pan Paweł Lisiak poinformował m.in., że mieszkańcy Mielżyna zbierają podpisy pod protestem, ponieważ przejeżdżające przez Mielżyn pojazdy ciężarowe, często z nadmierną szybkością, powodują bardzo duży hałas.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, już zajął się tym tematem. Problem polega na tym, że ul.Poznańska to droga wojewódzka, a objazd do Wrześni ustaliła Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych, bez uwzględnienia propozycji Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Interweniował w tej sprawie, zorganizował też spotkanie na ten temat, sugerując skierowanie pojazdów jadących od strony Słupcy, ulicą Jana Pawła II, która jest drogą powiatową. Pan Burmistrz dodał, że oczekuje informacji, czy powyższa sugestia zostanie uwzględniona.


Ad.4. Wobec wyczerpania się porządku XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 8,25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz