Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Sprawozdanie z funkcjonowania SP 2 w Witkowie w roku szkolnym 2009/2010

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie

W roku szkolnym 2009/2010 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie uczęszcza 422 uczniów w tym 153 uczęszcza na zajęcia edukacyjne z okolicznych miejscowości. 2 uczniów realizuje program szkoły specjalnej. Jeden uczeń objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 7 godzin. Jeden uczeń wyjątkowo zdolny ma 6 godzin dodatkowych zajęć indywidualnych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi. Z tych zajęć korzysta 80 uczniów z klas I – VI. Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy i zajęcia korygujące wady postawy. Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 70 uczniów na zajęcia korekcyjne 68 uczniów. W szkole działa zespół wokalny, taneczny, teatralny ,UKS. Prowadzone są 2 koła plastyczne, koło historyczne, matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, misyjne, przyjaciół teatru, literackie, koło językowe. Uczniowie często wyjeżdżają do teatru, kina na wycieczki. Uczestniczą w rajdach rowerowych i pieszych. Każdy ma możliwość wyboru interesujących go zajęć. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z obiadów w szkole nr 3 w tym roku szkolnym je obiady 68 uczniów W tym 39 uczniów ma opłacane obiady przez MGOPS

W szkole zatrudnionych jest 41 osób w tym 35 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników obsługi, sekretarz szkoły i księgowa na ½ etatu. Nauczyciele to profesjonalna, wykształcona kadra zatrudniona zgodnie z kwalifikacjami 26 z nich to nauczyciele dyplomowani, 6 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta. Pracujemy zgodnie z planem pracy szkoły, który zawiera harmonogram uroczystości, imprez, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Od 4 lat prowadzimy szkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizując program fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych dużo czasu poświęcamy na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów, zdrowym odżywaniem, ekologią, kulturą osobistą. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy pracę nad projektem „Grzeczność jest łatwa.” Od dwóch lat realizujemy projekt „Cała Polska czyta dzieciom.” Nauczyciele klas I – III czytają codziennie przez kilkanaście minut dzieciom fragment wybranej na dany rok książki, w klasach IV – VI robią to raz w tygodniu wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy. Od 5 lat prowadzimy „Szkołę dla rodziców.” Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców szkoły. Są otwarci na potrzeby szkoły i uczniów. Mają mądre pomysły które przyczyniają się do dofinansowania placówki i urozmaicenia życia szkolnego uczniów.

Bardzo serdecznie dziękuję Burmistrzowi i Samorządowcom za zrozumienie potrzeb szkoły i uczniów. Całą społeczność cieszy praca i nauka w pięknie odremontowanej szkole. Jednocześnie proszę o finanse na wymalowanie sal lekcyjnych, które malowane były 11 lat temu.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem radnego Pana Mariana Walczaka, który bardzo pomógł nam w kryzysowych sytuacjach. To bardzo budujące, że są ludzie na których można liczyć.

drukuj pobierz pdf    

wstecz