Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 70 / 2003

Uchwała  Nr VIII/70/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Witkowo.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r. zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się stawki opłaty administracyjnej za wydanie:
- wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Witkowo w wysokości – 20,00 zł.
- wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości – 20,00 zł.

§ 2
Opłatę, o której mowa w § 1 należy uiścić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przed otrzymaniem wypisu lub wyrysu.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XVIII/123/96 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 listopada 1996r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz