Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 65 / 2003

Uchwała  Nr VIII/65/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie

Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806/ oraz art.18 ust.3 i 4  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz.148, zm. Dz.U. Nr 45, poz. 391/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Likwiduje się jednostkę organizacyjną gminy - Zespół Obsługi Szkół w Witkowie.

§2.
1. Mienie likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
2. Przejęcie o którym mowa w pkt 1 jest równoznaczne z przejęciem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 k.p.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/ 65/ 03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
19 września 2003r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki
organizacyjnej - Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie.

Likwidacja gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Szkół i utworzenie w zamian komórki w Urzędzie Gminy i Miasta obsługującej szkoły, wpłynie na sprawniejszą realizację zadań z zakresu oświaty. To posunięcie ułatwi dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych planowanie, a zarazem realizację przysługujących im kompetencji.

drukuj pobierz pdf    

wstecz