Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie za 2009r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2009r.

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2009r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 14 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych.

Komisja dużo uwagi poświęciła dożywianiu dzieci w szkołach podstawowych, Gimnazjum oraz w Przedszkolu w Witkowie. Dokonano również kontroli w magazynach sprzętu sportowego w szkołach.

Wraz z Dyrektorami szkół rozważano problem uzależnień oraz ich zapobieganiu.

Dwukrotnie kontrolowano sposób rozpatrzenia skarg, wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Kolejne trzy posiedzenia Komisja poświęciła na kontrolę wykonania budżetu gminy i miasta za 2008r. oraz sformułowanie wniosku nt. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

Przeprowadzane przez Komisję kontrole dotyczyły również zamówień publicznych.

W okresie wiosennym dokonano kontroli obiektów sportowych (w tym boisk wiejskich) i wybranych świetlic wiejskich na terenie gminy.

Następne kontrole dotyczyły działalności Burmistrza Gminy i Miasta w zakresie realizacji inwestycji.

Kontrolowano również wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ponadto w minionym roku Komisja dokonała kontroli w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Kontrolowano Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Szczególną uwagę zwrócono na umowy zawarte z mieszkańcami miasta i gminy na wywóz nieczystości.

W okresie 2009r. Komisja zgłosiła na posiedzeniach ogółem 23 wnioski.

Ponadto w wyniku czynności kontrolnych, sprecyzowano szereg wniosków, uwag i sugestii, które przekazywano p.Burmistrzowi. Dotyczyły one między innymi: rozważenia wprowadzenia na terenie miasta i gminy podatku tzw. „śmieciowego”, rozważenia adaptacji pozostałych budynków po JW. w Ruchocinku na mieszkania komunalne, ewentualnego przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, powołania przez Burmistrza specjalnej komisji, której zadaniem byłoby dokonywanie wyrywkowej kontroli posesji w zakresie wywozu nieczystości.

W 2009r. członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, na tematy związane z działalnością komisji.
Szczegółowe zapisy przeprowadzonych przez Komisję kontroli zawarte są w protokołach z posiedzeń.

Dziękuję!   

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha 

Witkowo, luty 2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz