Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 61 / 2003

Uchwała Nr VIII/61/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) w związku z art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628  z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się cenę za przyjmowanie odpadów na składowisko odpadów we wsi Chłądowo w następującej wysokości:
- za odpady pochodzące z terenu gminy Witkowo

59,31 zł za 1 Mg

- za odpady pochodzące od osób fizycznych z terenu gminy Witkowo

36,81 zł za 1 Mg

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VIII/61/03  Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku

W związku z wybudowaniem składowiska odpadów we wsi Chłądowo i oddaniem do eksploatacji, zarządca składowiska Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie przedstawił kalkulację kosztów przyjęcia odpadów do składowania na składowisko, co jest zgodne z art.61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach i zawiera należny podatek VAT.
Zróżnicowanie ceny w zależności od pochodzenia odpadów ma na celu zdyscyplinowanie mieszkańców i zachęcenie do korzystania ze składowiska.

drukuj pobierz pdf    

wstecz