Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Informacja o działalności Gimnazjum im.A.Borysa w Witkowie w roku szkolnym 2007/2008

Informacja o działalności

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

w roku szkolnym 2007/2008


1. Charakterystyka Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Nasze gimnazjum jest największą placówką oświatową w gminie i mieście Witkowo. Uczy się w nim 482 uczniów w 20 oddziałach. W klasach pierwszych – 146 uczniów, w klasach drugich – 160 uczniów, w klasach trzecich – 175 uczniów.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech obiektach: w budynku głównym przy ulicy Poznańskiej, budynku oświatowym przy ulicy Powstańców Wlkp. oraz na hali sportowej.
W szkole usytuowana jest również biblioteka i świetlica. Kuchnia wydaje 103 obiady dla uczniów, z czego :
- 46 potrzebującym dzieciom opłaca Ośrodek Pomocy Społecznej
- 57 uczniom ponoszącym pełną odpłatność ( 2,70 zł).
Ze stołówki szkolnej korzysta 8 nauczycieli. Łącznie na dzień dzisiejszy ze stołówki szkolnej korzysta 111 osób.
Młodzież dojeżdżająca (175 osób) korzysta z dodatkowych zajęć proponowanych przez wychowawców świetlicy, głównie plastycznych i socjoterapeutycznych oraz z pomocy personelu świetlicy przy odrabianiu zadań domowych. Własna biblioteka pozwala na łatwiejszy dostęp do potrzebnej literatury, co roku wzbogaca się o nowe pozycje książkowe i multimedialne. Uczniowie korzystają tam także z Multumedialnego Centrum Informacji, które wyposażone jest w 5 komputerów podłączonych do Internetu.
Realizujemy wiele zadań prozdrowotnych i proekologicznych. Dbamy o środowisko, w którym żyjemy, poprzez udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”. Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, Konkursie z Wiedzy na temat odpadów „Ekocykl”, Konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Ptaki wodno-błotne Polski”, Konkursie - „ Parki Krajobrazowe Polski” , Konkursie Wiedzy o AIDS i wielu innych, w których nasi uczniowie odnoszą sukcesy ( załącznik 1).
Pomagamy naszym mniej zamożnym wychowankom, włączając się w liczne akcje charytatywne, pomagając np. przy zbiórce żywności organizowanej przez MOPS w Witkowie. Na bieżąco staramy się zaopatrywać uczniów potrzebujących pomocy socjalnej w podręczniki i odzież.

Dwanaścioro uczniów korzysta ze stypendiów naukowych ufundowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta. Bardzo wielu natomiast korzysta ze stypendiów socjalnych.

Na dzień dzisiejszy w Gimnazjum w Witkowie jest zatrudnionych 53 pracowników, w tym 42 na etatach pedagogicznych z wykształceniem:
- wyższym magisterskim – 39 nauczycieli,
- z tytułem licencjata  – 3 nauczycieli,
Nauczyciele posiadają następujące stopnie awansu zawodowego:
- dyplomowani  – 27 osób,
- mianowani  – 8 osób,
- kontraktowi  – 7 osób,

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego oraz warsztatach metodycznych.

Opracowany wieloletni program wychowawczy i profilaktyczny podlega stałej ewaluacji. Pomaga to nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dostosować się do bieżących potrzeb.

Oprócz realizacji procesu nauczania podejmujemy działania pozalekcyjne mające na celu krzewienie kultury, rozbudzenie zainteresowań, integracji ze społecznością lokalną.

Aktywnie uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych - corocznie przygotowujemy część artystyczną na Święto Niepodległości, składamy kwiaty wraz z kombatantami w rocznice wybuchu II wojny światowej. Aktywnie włączamy się w imprezy gminne i środowiskowe. Tutaj szczególnie się wyróżnia 8 drużyna harcerska, która jest zaangażowana we wszystkie przedsięwzięcia szkolne i gminne.

Na terenie szkoły działa wiele kół zainteresowań:
a) koło ekologiczne – realizuje programy ochrony środowiska, dba o otoczenie szkoły,
b) koło plastyczne – rozwija zainteresowania sztuką, uczestnicy biorą udział w licznych konkursach różnego szczebla, dbają o oprawę plastyczną imprez,
c) chór szkolny – uświetnia uroczystości lokalne i szkolne, rozwija talenty muzyczne,
d) UKS „ISKRA” to istotne ogniwo w propagowaniu zdrowego stylu życia, młodzież trenująca w klubie osiąga bardzo dobre wyniki na zawodach sportowych różnych szczebli.
e) Ognisko Misyjne
f) koło informatyczne, którego uczestnicy redagują szkolną stronę internetową,
g) Grupa Turystyczna „Siedem”,
h) koło taneczne,
i) inne koła przedmiotowe: matematyczne, fizyczno-chemiczne, języka niemieckiego, języka angielskiego, geograficzne.
O systematycznej pracy wszystkich nauczycieli niech świadczą osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i osiągnięcia od początku br. szkolnego do dnia dzisiejszego. Wykaz osiągnięć stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Organizujemy dla uczniów różne wyjazdy, np. na basen, do kina, wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo – turystyczne ( krajowe i zagraniczne), wycieczki przedmiotowe, rajdy piesze i rowerowe. O ich ilości mówi załącznik 2 do niniejszej informacji.

Współpracujemy ze szkołą z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy AM DOBROCK. We wrześniu gościliśmy młodzież w naszej szkole i na terenie gminy. Było to możliwe dzięki napisaniu PROJEKTU związanego z wymianą młodzieży, na który pozyskaliśmy 6 500 zł. Wymiana była także możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli języka niemieckiego, WOS-u, dyrekcji szkoły i włodarzom gminy.

Korzystając z okazji uczestnictwa w Sesji Rady Miejskiej – chciałbym podziękować Radzie Miejskiej, w imieniu własnym jak i rady pedagogicznej, pracowników i uczniów naszej szkoły za coroczne przekazywanie pieniędzy i planowanie inwestycji remontowych w naszej placówce. W ciągu czterech lat w gimnazjum wykonano bardzo poważne remonty, które ujęte były w planach finansowych Gminy, przypomnę:
- VII – IX 2004 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
- XI 2006 / III i VII 2006 – wymiana okien w całym obiekcie
- VII – IX 2007 – wykonanie elewacji budynku szkoły i jej podświetlenie;
- VII – VIII 2008 – remont korytarzy i klatki schodowej .

Licząc na dalsze zrozumienie i pomoc, mam nadzieję, że i rok 2009 przyniesie szkole kolejne efekty w postaci remontów. Tym razem do szczęścia naszej społeczności potrzebne jest odmalowanie wszystkich klas lekcyjnych, korytarza na III piętrze i w piwnicy.
Tym samym zakończyłby się remont szkoły.

Gimnazjum jest obiektem charakterystycznym dla tego miasta, jest jego wizytówką – szczególne podświetlony w nocy. Od września br. również wygląd korytarzy wprawia w zachwyt naszych gości, podkreślających gospodarność i dbałość organu prowadzącego o szkolnictwo na terenie gminy.
Dobre warunki pracy przekładają się – jak uważam – na dobre jej wyniki. Praca wszystkich pracowników szkoły przyczynia się do podnoszenia jakości naszej pracy , a tym samym wyróżnia naszą szkołę w środowisku.

Dziękuję

Witkowo, dn. 21.11.2008 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz