Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Funkcjonowanie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie w roku 2009

Funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie w roku 2009.

Organizacja Zespołu

Nasz Zespół składa się z:
a) dwuoddziałowego przedszkola, do którego uczęszcza łącznie 39 przedszkolaków, w tym sześciolatków jest 14, a grupa mieszana trzylatków, czterolatków i pięciolatków liczy 25 dzieci,
b) sześciu klas szkoły podstawowej – 122 uczniów,
c) trzech klas gimnazjum – 61 uczniów.
Zajęcia zaczynamy o godzinie 840, kończymy o 1540. Dzieci dojeżdżające są objęte opieką świetlicy. Codziennie przed lekcjami nauczyciele pełnią trzydziestopięciominutowe dyżury.

W Zespole zatrudnionych jest 22 nauczycieli w tym 16 na pełnych etatach.
Podział ze względu na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco: nauczyciele dyplomowani – 11, nauczyciele mianowani – 6, nauczyciele kontraktowi – 3, nauczyciel stażysta – 1, nauczyciel bez stopnia awansu ( zatrudniony za zgodą KO )- 1.
W Zespole pracuje 9 pracowników administracji i obsługi. Siedem osób zatrudnionych jest na pełnych etatach, główna księgowa na ¾ etatu, pomoc nauczyciela w mieszanej grupie przedszkolnej na ½ etatu.
 
Nasi uczniowie korzystają z pomocy:
- nauczyciela logopedy – 6 godzin tygodniowo,
- pedagoga szkolnego – 6 godzin tygodniowo,
- nauczycieli gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ( tylko uczniowie szkoły podstawowej) – 3 godziny tygodniowo.
W wymiarze 15 godzin tygodniowo ( ½ etatu) jest czynna dla uczniów i mieszkańców wsi biblioteka szkolna. Nasza biblioteka ma ponad 20 000 woluminów, w tym wszystkie lektury obowiązkowe. Zespół posiada dwie pracownie ICIM – 8 stanowisk komputerowych.

Szkolna stołówka przygotowuje codziennie 90 obiadów dla dzieci. 38 uczniów ma obiady finansowane przez MGOPS w Witkowie, 5 przez OPS w Strzałkowie. Pozostałe obiady finansują rodzice.
27 uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz 7 uczniów klasy I gimnazjum skorzystało w tym roku z dofinansowania do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Baza dydaktyczna

Pod koniec czerwca i na początku lipca 2009r. wymalowane zostały wszystkie sale lekcyjne na I piętrze oraz sekretariat. Sala 33 została wyposażona w tablicę interaktywną z oprogramowaniem w języku polskim, projektor, komputer i zestaw głośników. W klasie można korzystać z Internetu.
Systematycznie zwiększa się liczba edukacyjnych programów multimedialnych. W tym roku zakupiono m.in. zestaw programów do szkoły podstawowej (j. polski, matematyka, historia, przyroda) oraz fizykę, matematykę, język polski i historię do gimnazjum. Zakupiono również trzy drabinki oraz sprzęt sportowy do zajęć wychowania fizycznego.
W roku 2010 planuję wymalowanie wszystkich pomieszczeń w piwnicy. W lutym 2010 roku planuję uruchomić drugie pomieszczenie świetlicowe z przeznaczeniem na miejsce zabaw dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która od tego roku szkolnego obowiązuje w klasie I szkoły podstawowej zakłada, że każde dziecko będzie mogło podczas pobytu w szkole korzystać z miejsca zabaw. W celu pozyskania środków finansowych na zakup niezbędnych zabawek i sprzętu sportowego do miejsca zabaw na początku listopada złożyłam do Urzędu Gminy wniosek w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”.
Nadal brakuje w szkole pracowni fizyko – chemicznej. Modernizacji wymaga również boisko sportowe.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

Cele kształcenia, podstawowe umiejętności, które powinien zdobyć każdy uczeń w procesie kształcenia oraz najważniejsze zadania współczesnej szkoły zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Pełna realizacja podstawy programowej determinuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły ukierunkowaną na pełny rozwój każdego ucznia. Dlatego na każdym etapie edukacyjnym nauczyciele pracują z uczniem mającym trudności w nauce:
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - oddział przedszkolny, klasy I - III SP.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – klasy I – III SP.
3. Zespół wyrównawczy z j. polskiego w klasie V, VI SP oraz II i III G.
4. Zespół wyrównawczy z matematyki w klasie VI SP.
5. Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klasy IV SP.

Pomagamy rozwijać uczniom zainteresowania i zdolności. W szkole działają
- koła przedmiotowe: geograficzne, fizyczno- -chemiczne, historyczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, koło matematyczne kl. II SP, informatyczne,
- koła artystyczne: trzy grupy teatralne dla uczniów kl. II SP, V, VI SP i I G oraz II i III G, zespół wokalny „ Grupa Pomysłowego Radomira”, zespół taneczny „ Mielżyniacy”,
- inne koła: techniczne, strzeleckie, szkolne koło aktywności twórczej, ognisko misyjne, zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz w wymiarze 4 godzin tygodniowo UKS. W szkole prężnie działa SU oraz akcyjnie SK PCK i klub ekologiczny.

Efektem działania kół jest liczny udział naszych uczniów w różnorodnych konkursach, zawodach i przeglądach oraz zajmowane przez nich miejsca, otrzymywane nagrody i wróżnienia. Dwóch uczniów gimnazjum brało udział w rejonowym etapie wojewódzkiego konkursu historycznego. W Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej uczeń klasy VI SP zajął III miejsce. Dwóch uczniów gimnazjum i jeden uczeń szkoły podstawowej uzyskali bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ KRĄG”. Mieliśmy laureata XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który reprezentował szkołę i gminę w finale wojewódzkim tego konkursu. Uczeń IV klasy SP otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„KANGUR”. Uczniowie z klasy III SP zajęli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Małych Form Muzycznych. Szkolny Teatr „ Przyjaciel Diabła” zajął II miejsce w VII Ratajskim Przeglądzie Teatralnym Poznań 2009. W IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „ Klęska, powódź, czy huragan straż pożarna ci pomaga” zostały nagrodzone dwie uczennice. Jedna zajęła III miejsce a druga otrzymała wyróżnienie. Klasa I SP otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Witaj Ziemio, Witaj Wiosno!”. Uczennica z kl. I SP otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Widokówka z muzeum”. Jeden uczeń otrzymał wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Szkolnej.

Braliśmy również udział w wielu konkursach gminnych:
- I, II i III miejsce w Gminnym Konkursie „ Witkowo Moje miasto” w kategorii gimnazjum oraz I i II miejsce w kategorii szkół podstawowych,
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o św. Pawle, który odbył się w czerwcu tego roku oraz III miejsce w tym samym konkursie w październiku tego roku,
- II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym,
- Zespół Tańca „ Mielżyniacy”, Teatr „ Przyjaciel Diabła” i grupa Modus Vivendi otrzymali tytuł laureata XIV Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Witkowo 2009.

Nasi uczniowie w kończącym się roku odnosili liczne sukcesy zawodach sportowych:
- III miejsce indywidualnie w Powiatowych zawodach strzeleckich.
- II miejsce zajęli chłopcy z kl. VI w gminnym turnieju mini piłki siatkowej,
- II miejsce w Gminnym Turnieju Halowej PN kl. V – VI,
- I miejsce w Gminnym Turnieju Halowej PN kl. III G,
- II miejsce w Gminnym Turnieju w „ Rzucance Siatkarskiej klas IV”,
- II miejsce w Rejonowych Turnieju PN w Niechanowie,
- II i III miejsce w Powiatowym Krosie Strzeleckim,
- III miejsce w Regionalnej Spartakiadzie UKS MDP w Kiszkowie,
- II miejsce w IV Jesiennym Turnieju PN szkół podstawowych
- III miejsce w Gminnym Rekreacyjnym Turnieju Piłki Siatkowej drużyn mieszanych.

Za udział w wojewódzkim projekcie „Śladami Powstania Wielkopolskiego – 1918” nasz Zespół otrzymał Certyfikat „ Kreatywnej Szkoły”. W tym roku przystąpiliśmy do projektu „Wychowywać dla pokoju w zjednoczone Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”. W ramach tego projektu w październiku zorganizowaliśmy międzyszkolne Jesienne spotkanie z historią. Gościliśmy drużyny szkół podstawowych z naszej gminy oraz drużynę ze szkoły podstawowej ze Strzałkowa. Na początku października szkoła była współorganizatorem Powiatowego Konkursu Wierszy i Piosenek Patriotycznych LOK. W konkursie udział wzięło 9 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Od lutego realizujemy szkolny projekt „ NIE dla używek, TAK dla zdrowia i rekreacji”. Środki finansowe na realizację tego zadania otrzymaliśmy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2009 roku nauczyciele organizowali dla uczniów zajęcia pozaszkolne m.in.
- wycieczki przedmiotowe, np. do Witkowa, Powidza, Biskupina na festyn „ Polak, Węgier dwa bratanki”,
- dwa biwaki,
- wyjazdy do kina w Gnieźnie, do teatru w Gnieźnie i Poznaniu,
- wyjazdy na basen do Wrześni.
W lipcu na terenie szkoły odbyły się półkolonie organizowane przez gminę Witkowo i Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska. Uczestniczyło w nich 35 uczniów szkoły podstawowej. Sponsorem niektórych wyjazdów podczas półkolonii była również Rada Rodziców naszego Zespołu.
W październiku na zaproszenie klasy II SP gościliśmy na „Szkolnym Święcie Pieczonego Ziemniaka” uczniów klasy I SP nr 8 z Gniezna wraz z nauczycielami i rodzicami. W przygotowanie tej imprezy bardzo mocno zaangażowali się rodzice naszych uczniów.
W czerwcu już po raz drugi wspólnie z Radą Rodziców zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny. Piknik w całości został sfinansowany przez Radę Rodziców i sponsorów ( 880,00 zł). Od sponsorów otrzymaliśmy również 20 koszulek sportowych oraz zestaw instrumentów perkusyjnych. Wsparcie finansowe w kwocie 400 zł otrzymał również Zespół „Mielżyniacy”. Zespół był gościem na IX Powiatowych Spotkaniach z Folklorem w Strzałkowie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz