Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała V / 46 / 2003

UCHWAŁA  Nr V/46/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie podwyższenia stawki rocznej za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się stawkę procentową opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, o których mowa w art. 72 ust.3, pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź zm.) w wysokości 6 % ceny.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2003r.
w  sprawie  podwyższenia  stawki  rocznej  za  użytkowanie  wieczyste
nieruchomości gruntowych.

Prawo przewiduje możliwość podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,  które nie są oddawane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, pod budowę obiektów sakralnych i kościelnych, na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą , naukową, pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury  technicznej,  innych celów publicznych, oraz na cele sportowo-turystyczne. W związku z tym należy przyjąć, że Rada Gminy dysponując nieruchomościami  zapewnia Gminie dochód z tych nieruchomości podnosząc wysokość opłaty rocznej na 6% ceny, zgodnie z art. 76 ust.1  ustawy o gospodarce nieruchomo-ściami z dnia 21 sierpnia 1997r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz