Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IV / 38 / 2003

Uchwała Nr IV/38/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie
Nr IV/38/03 z dnia 21.02.2003r.

Nr działki

pow.

w

m2

Nr

K W

Opis nieruchomości

1298/1

994

29738

Nieruchomość położona w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich 8, zabudowana budynkami  z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi,

97/1

1119

27434

Działka położona w Gorzykowie, zabudowana budynkiem poszkolnym

14/8

14/17

14/19

7318

281

76

28349

20349

20349

Działki, położone w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej, zabudowane kotłownią i budynkami gospodarczymi, 

280/4

723

22814

Działka budowlana, niezabudowana , położona w Mielżynie

145/5

145/6

860

855

18787

18787

}Działki budowlane w Małachowie Zł. Mc

14/37

14/38

14/39

14/40

16/12

16/13

16/10

16/14

18/14

 

552

552

552

552

794

771

1184

}1271

20349

20349

20349

20349

28491

28491

28491

28491

9112

 

} działki budowlane , Witkowo ( okolice ulic: Braci          

               Łukowskich i Gnieźnieńskiej)

160

4200

18357

Nieruchomość położona w Gaju zabudowana budynkiem  mieszkalnym i  budynkami gospodarczymi wraz z przynależnym gruntem

144/3

3160

18787

Nieruchomość położona w Małachowie Złych Miejsc, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi z wyodrębnionymi  lokalami mieszkalnymi

98/4

1082

18354

Działka położona w Wiekowie ,zabudowana budynkiem jednolokalowym mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

W celu realizacji uchwalonego na rok 2003 planu sprzedaży nieruchomości gminnych celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj pobierz pdf    

wstecz