Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych » Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum...
A A A

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych: Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie

ZARZĄDZENIE Nr 58/09
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 1 czerwca 2009r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie

Na podstawie art. 36a ust.6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.

§ 2.
W skład Komisji wchodzi:
a) trzech przedstawicieli Gminy i Miasta Witkowo w osobach:
Pan Marian Gadziński
Pan Piotr Jóźwik
Pan Bogusław Mołodecki
b) dwóch przedstawicieli Kuratora Oświaty w Poznaniu w osobach:
Pani st. wiz. Sława Mrożek
Pan st. wiz. Marek Machiński
c) jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie:
Pani Wiesława Papiewska
d) jeden przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie:
Pani Katarzyna Wojtyra
e) jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych:
Pani Anna Jędrzejczak

§ 3.
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński.

§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 55/09 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum  im. A. Borysa w Witkowie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz