Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2008 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie za 2008 rok.

W omawianym okresie Komisja odbyła 13 posiedzeń w tym dwa wspólne jedno z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego i jedno z Komisją Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekt uchwały dot. odpłatności za przedszkola;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2009 rok;
- projekt uchwały dot. dotacji do niepublicznych przedszkoli;
- projekt uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli;
- projekt uchwały dotyczący kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
- projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Witkowie;
- projekt uchwały dot. opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- projekt Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.

Ponadto na posiedzeniach:
- opracowano plan pracy Komisji na 2009 rok;
- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2008 roku;
- zapoznano się z podziałem środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie na 2009 rok;
- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- omówiono sprawy dotyczące zapewnienia środków finansowych na zabezpieczenie zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych w 2008roku;
- zapoznano się z informacją funkcjonowania i realizacji zadań w świetlicy środowiskowej;
- zapoznano się z informacją o działalności Biblioteki Publicznej na terenie Miasta i Gminy;
- na bieżąco zapoznawano się z realizacją budżetu i funkcjonowaniem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- analizowano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;


Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:
- z działaczami kultury i kultury fizycznej, zapoznając się z ich działalnością oraz planami przedsięwzięć w 2008 r.;
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat:
   - przybliżenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży,
   - bieżącego funkcjonowania placówek;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:
   - kalendarza gminnych imprez sportowo- kulturalnych w 2008 roku,
   - działalności OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie,
   - stanu obiektów sportowych na terenie miasta.
Komisja dokonała wizji lokalnych wszystkich podległych szkół i przedszkoli na terenie gminy i miasta, zapoznając się z potrzebami w zakresie inwestycji oraz prac remontowych tych placówek.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik

drukuj pobierz pdf    

wstecz