Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo w roku 2008

Witkowo, dn. 20.02.2009 r.

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo w roku 2008.

I.  Sieć bibliotek.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo w roku sprawozdawczym 2008 swoja działalność prowadziła w dwóch placówkach:
 - w Witkowie - przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a
 - filia w Kołaczkowie - prowadzona przez bibliotekarza zatrudnionego na 1 etatu.

II. Sytuacja lokalowa i wyposażenie biblioteki.
W roku sprawozdawczym 2008 placówka w Witkowie wzbogacona została
o kolejne zestawy komputerowe przekazane przez Urząd Gminy i Miasta zwiększając tym samym liczbę stanowisk dla czytelników do 11 oraz urządzenie wielofunkcyjne służące do drukowania i kopiowania "EPSON ACULaser CX 11 NF".
Placówka w Kołaczkowie dysponuje trzema stanowiskami komputerowymi dla użytkowników oraz drukarkę laserową.

III. Księgozbiór Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na koniec roku 2008 zgromadziła  43 971 książek, z czego:
 - Witkowo  - 37 030,
 - Kołaczkowo  -  6 941.

W roku 2008 przybyło 1 114 wol., w tym z zakupu 1 031 za kwotę 17 779 zł.
(w tym ze środków Ministerstwa Kultury  599 wol. za 8 892 zł.) Pozostałe wpływy stanowią dary od czytelników oraz dostawców i wydawców, u których biblioteka dokonuje zakupu.
Ustalając zakup dla poszczególnych placówek bierze się pod uwagę ilość czytelników zarejestrowanych w roku poprzednim.
Zakup na 100 mieszkańców (średnio w gminie) wyniósł 7,4 wol.
 - w Witkowie -  11,82,
 - w Kołaczkowie  -  1,53
Podsumowując trzeba zauważyć, że zakup nowości jest niezadowalający (wskaźnik obowiązujący wynosi 18 wol./100 mieszkańców)
Zakup na 1 czytelnika kształtował się następująco:
 - w Witkowie  - 0,48
 - w Kołaczkowie  -  0,60

Średnio zakup na 1 czytelnika w gminie wyniósł - 0,49 (nadmieniam, że w roku 2007 średnia wyniosła 0,87 wol.).
Przeciętna liczba książek w bibliotece na 100 mieszkańców wynosi 321,38
 - w Witkowie - 463,8,
 - w Kołaczkowie - 121,81
Przeciętna ilość książek w przeliczeniu na jednego czytelnika wynosi 20,76, przy czym:
 - w Witkowie - 18,84,
 - w Kołaczkowie - 45,36
Ewidencja księgozbioru prowadzona jest zgodnie z instrukcją Ministra Kultury i Sztuki.
Wartość ksiąg inwentarzowych uzgadniana jest ze stanem księgowym

IV. Czytelnictwo - działalność informacyjna.
Biblioteka swoje cele i zadania realizuje głównie za pośrednictwem książki.
Liczba czytelników i wypożyczeń jest sprawdzianem ilościowym i jakościowym działalności bibliotek.
W roku 2008 BPM. iG. Witkowo zarejestrowała ogółem 2 118 czytelników, z tego:
 - w Witkowie  -  1 965,
 - w Kołaczkowie - 153.
Struktura czytelników kształtuje się następująco:
1). W podziale wiekowym:
  - czytelnicy do lat 15 - 395,
  -  od 16 do 19 - 381,
  -  od 20 do 24 - 468,
  -  od 25 do 44 - 554,
  -  od 45 do 60 - 234,
  -  powyżej 60 - 86.
2). Według zajęcia:
  - uczniowie - 931,
  - studenci - 129,
  - pracownicy umysłowi - 299,
  - pracownicy fizyczni - 153,
  - rolnicy - 44,
  - inni zatrudnieni - 59,
  - nie zatrudnieni - 503.

W roku sprawozdawczym odnotowałyśmy spadek w stosunku do roku poprzedniego o 43 osoby. Spowodowane jest to niżem, który zauważalny jest również w szkołach.

Wskaźnik czytających w gminie wynosi 15,48 i kształtuje się następująco:
 - w Witkowie - 24,61,
 - w Kołaczkowie - 2,69.
Należy pamiętać, że część mieszkańców obsługuje Biblioteka Garnizonowa, czego nie uwzględniono w tym sprawozdaniu.

W roku sprawozdawczym czytelnicy wypożyczyli 67 592 książki, z tego 57 788 na zewnątrz , w tym;
 - w Witkowie - 53 707,
 - w Kołaczkowie - 4 081.
i w czytelni - 9 804:
 - w Witkowie - 9 396,
 - w Kołaczkowie - 408.

Struktura wypożyczeń na zewnątrz kształtuje się następująco:
 - literatury pięknej dla dzieci wypożyczono - 8 655 egzemplarzy,
 - literatury pięknej dla dorosłych -32 002,
 - literatury popularno-naukowej - 17 131.

Odnotowałyśmy spadek w stosunku do roku 2007 o 910 egzemplarze.
Obok w/w, odnotowałyśmy 56 wypożyczeń międzybibliotecznych
W Bibliotece udostępniono zbiory specjalnych w ilości 2 132 na zewnątrz i 310 na miejscu. Wśród nich 62 książki mówione. 

Placówka w Witkowie prenumeruje i udostępnia czasopisma. Czytelnicy mogą skorzystać dzienników takich jak: "Gazeta Wyborcza", Głos Wielkopolski", "Rzeczpospolita". Biblioteka ponad to abonuje: "Cogito", "Cztery Kąty", "EkoŚwiat", "Komputer Świat", "Kwietnik", "Młody Technik", "Murator", "Pani Domu", "Polityka", "Poradnik Domowy", "Przemiany na Szlaku Piastowskim", "Samo Zdrowie",  "Świat Nauki", "Twoje Dziecko", "Wiedza i Życie", "Wprost" a dla młodszych czytelników: "Kubuś Puchatek" i "Świerszczyk".
Łączna liczba wypożyczonych periodyków wyniosła 22 912: na zewnątrz - 9 153, na miejscu w czytelni -13 749.

Ważną rolę w pracy z czytelnikiem spełnia działalność informacyjna prowadzona z indywidualnym czytelnikiem oraz ze zorganizowanymi grupami. W jej efekcie Biblioteka stara się zaspokaja potrzeby kulturalne i intelektualne społeczeństwa poprzez:
 - udzielanie wszelkiej pomocy uczącym się - odszukiwanie materiałów na interesujące czytelników tematy, (w codziennej pracy bibliotekarze udzielili 25 741 informacji).
 -  sporządzanie zestawień bibliograficznych,
 - prowadzenie i uzupełnianie katalogów, szczegółowe opracowywanie katalogu haseł w bazie komputerowej.

Do celów informacyjnych służą też księgozbiory podręczne, które znajdują się
w każdej placówce. Uaktualniana na bieżąco są cennym źródłem informacji
i przyczyniają się do wzrostu wypożyczeń prezencyjnych.

V. Działalność kulturalno-oświatowa.
Biblioteki prowadzą działalność kulturalno-oświatową, w której uwzględniane są rocznice literackie, historyczne oraz społeczno-polityczne. W roku 2008 wykonano 17 wystawek książek i 25 plakatów okolicznościowych.

W pracy kulturalno-oświatowej uwzględniamy takie formy, dzięki którym docieramy szczególnie do młodego czytelnika. Chcąc realizować swoje zadania współpracujemy z przedszkolami, szkołami i bibliotekami szkolnymi. W roku sprawozdawczym zorganizowałyśmy 23 lekcje biblioteczne, których celem jest zapoznanie młodego pokolenia z zasadami korzystania ze zbiorów, posługiwania się katalogiem i poruszania w bibliotece. Spotkania takie są bardzo cenne dla przyszłych czytelników, którzy poznają również zasoby księgozbioru.
Biblioteka jest organizatorem i współorganizatorem konkursów plastycznych, czytelniczych i poetyckich. Obok ogłoszonych przez  Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu zorganizowałyśmy 7 lokalnych. W konkursie plastycznym pod hasłem "Kochamy bajki" wzięły udział dzieci 6-letnie z terenu naszej gminy.

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowałyśmy 3 konkursy. Pierwszy, pod hasłem "Czy rozwiążesz tę zagadkę?" skierowałyśmy do klas III. "Zostań mistrzem ortografii" i "Witkowo - moje miasto" przeznaczony był dla uczniów klas IV - VI. Gimnazjaliści przystąpili do rywalizacji również w trzech konkursach. Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece", następnie, podobnie jak dla szkół podstawowych, "Zostań mistrzem ortografii" i "Witkowo - moje miasto". Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zdolności uczestników konkursów plastycznych można było podziwiać na wystawie w holu Biblioteki.

Chcąc przybliżyć sylwetki i twórczość współczesnych pisarzy zorganizowałyśmy 2 spotkania autorskie. Pierwsze z nich, dla uczniów klas III Gimnazjum w Witkowie, sfinansowane zostało przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo. Gościem był pan Jan Paweł Krasnodębski, który w swojej twórczości porusza problemy uzależnień, niosących zagrożenie również w naszym środowisku.
Drugim pisarzem zaproszonym przez naszą bibliotekę był pan Grzegorz Kasdepke, który poprzez zabawę i naukę zaprezentował swoją twórczość uczniom wszystkich III klas szkół podstawowych w Witkowie. Z uwagi na potrzeby lokalowe spotkanie to odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3.

W naszej działalności nie zapominamy o osobach starszych, którym obok bogatej literatury proponujemy spotkania w "Klubie Seniora" działającym przy Bibliotece.

Dla jego członków i starszych czytelników organizujemy każdego roku "Dzień Babci i Dziadka" oraz "Wieczór Wigilijny", które uświetniają występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Biblioteka w roku 2008 była miejscem wystawy prac plastycznych pani Czesławy Rybarczyk, która mieszka i pracuje w Witkowie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz