Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy jednostek: Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Witkowo, dn. 20.02. 2009 r.

Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Podstawowe zadania i obowiązki bibliotek publicznych zostały określone w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, według której do zadań bibliotek należy:
  "1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
   2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie."

Ponad to w Ustawie zapisano, że:
"Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury."

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo swoją działalność prowadzi w dwóch placówkach: w Witkowie i Kołaczkowie. Godziny pracy dostosowane są tak, by zapewnić dogodny dostęp wszystkim zainteresowanym. Jednostka w Witkowie czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 18:00, oraz wtorki, czwartki i soboty w godz. od 8:00 do 14:00. W Kołaczkowie czytelnicy mogą korzystać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:30 do 17:00. Obok zgromadzonych materiałów bibliotecznych użytkownicy mają dostęp do bezpłatnego Internetu z możliwością wydruku (pokrywając jedynie koszt zakupu papieru i toneru).

Realizując zadania określone w powyższej Ustawie gromadzimy materiały biblioteczne z uwzględnieniem zapotrzebowań i oczekiwań użytkowników. W roku 2008 zakupiono 1 031 wol. W tym: 295 dla dzieci i młodzieży, 476 literatury pięknej dla dorosłych i 260 literatury popularnonaukowej.
Obok tradycyjnej książki w zbiorach biblioteki w Witkowie czytelnik odnajdzie książki mówione.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie językiem angielskim, również  wśród dorosłych mieszkańców, dokonaliśmy zakupu 10 egzemplarzy wydanych w tym właśnie języku. W wersji dwujęzycznej dla dzieci posiadamy 21 tytułów.

Ważnym źródłem informacji są czasopisma, wśród których użytkownik znajdzie nowinki naukowych i technicznych.

W swojej działalności kulturalno-oświatowej współpracujemy głównie ze szkołami. Chcąc przybliżyć sylwetki i twórczość współczesnych pisarzy zorganizowałyśmy 2 spotkania autorskie. Pierwsze z nich, dla uczniów klas III Gimnazjum w Witkowie, sfinansowane zostało przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo. Gościem był pan Jan Paweł Krasnodębski, który w swojej twórczości porusza problemy uzależnień, niosących zagrożenie również w naszym środowisku.
Drugim gościem zaproszonym przez naszą bibliotekę był pan Grzegorz Kasdepke, który poprzez zabawę i naukę zaprezentował swoją twórczość uczniom wszystkich III klas szkół podstawowych w Witkowie. Z uwagi na potrzeby lokalowe spotkanie to odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3.
W celu pozyskania nowych czytelników, zapoznania ich z bogactwem naszych zbiorów i możliwościami korzystania z nich, zorganizowałyśmy 23 lekcje biblioteczne (w tym jedna w filii Kołaczkowo). Odbiorcami tej formy są zorganizowane grupy z przedszkoli i szkół podstawowych a także osoby indywidualne w różnym wieku.

Inną formą upowszechniania czytelnictwa są konkursy. Obok ogłoszonych przez  Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu, zorganizowałyśmy
7 lokalnych. W konkursie plastycznym pod hasłem "Kochamy bajki" wzięły udział dzieci 6-letnie z terenu naszej gminy.
Dla uczniów szkół podstawowych przygotowałyśmy 3 konkursy. Pierwszy, pod hasłem "Czy rozwiążesz tę zagadkę?" skierowałyśmy do klas III. "Zostań mistrzem ortografii" i "Witkowo - moje miasto" przeznaczony był dla uczniów klas IV - VI. Gimnazjaliści przystąpili do rywalizacji również w trzech konkursach. Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece", następnie, podobnie jak dla szkół podstawowych, "Zostań mistrzem ortografii" i "Witkowo - moje miasto". Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zdolności uczestników konkursów plastycznych można było podziwiać na wystawie w holu Biblioteki.

Inną formą promocji było wykonanie i wyeksponowanie 25 plakatów,  zorganizowanie 5 wycieczek do biblioteki i 17 wystawek książek. Ciekawe nowości książkowe prezentowane są w gablocie na Starym Rynku.
W naszej działalności nie zapominamy o osobach starszych, którym obok bogatej literatury proponujemy spotkania w "Klubie Seniora" działającym przy Bibliotece.
Dla jego członków i starszych czytelników organizujemy każdego roku "Dzień Babci i Dziadka" oraz "Wieczór Wigilijny", które uświetniają występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Biblioteka w roku 2008 była miejscem wystawy prac plastycznych pani Czesławy Rybarczyk, która mieszka i pracuje w Witkowie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz