Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała V / 48 / 2003

Uchwała Nr V / 48 / 03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie

Na  podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się następujące składy osobowe komisji:

1/ Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
1. Pan  Grzegorz Wywiał - Przewodniczący Komisji
2. Pan  Antoni Popek
3. Pan  Grzegorz Kaźmierczak
4. Pan  Ireneusz Kwapich
5. Pan  Henryk Mucha
6. Pan  Andrzej Borowicz
7. Pan  Tomasz Deskowski
8. Pan  Piotr Jóźwik
9. Pan  Krzysztof Wiącek

2/ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku  Publicznego
1. Pan  Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji
2. Pan  Antoni Popek
3. Pan  Grzegorz Kaźmierczak
4. Pan  Zenon Mietlicki
5. Pan  Roman Popek
6. Pan  Bernard Knast 
7. Pan  Krzysztof  Wiącek
8. Pan  Tomasz Wędzikowski

3/ Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
1. Pan  Piotr Jóźwik - Przewodniczący  Komisji
2. Pan  Zenon Nowicki
3. Pan  Roman Popek
4. Pan  Andrzej Borowicz
5. Pan  Tomasz Deskowski
6. Pan  Bogusław Mołodecki
7. Pan  Tomasz Wędzikowski

§2.
Traci moc uchwała Nr I/5/02 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz