Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XVIII/162/08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie

Uchwała utraciła moc.
Patrz
Uchwała Nr XXV/245/2013 z dnia 26 kwietnia 2013roku

Uchwała Nr XVIII/162/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 204 poz. 4055 z dnia 17 grudnia 2003r.)

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. wprowadza się następującą zmianę: § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"zachować spokój i porządek na stanowisku targowym, a po zakończeniu handlu w danym dniu - uporządkować miejsce z odpadów (kartony, skrzynki, folie itp.) oraz zabrać stół handlowy z terenu targowiska."

§ 2.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz