Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/126/08 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach budżetowych g.Witkowo

Uchwała Nr XIII/126/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach budżetowych gminy Witkowo.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Rachunki dochodów własnych tworzy się w jednostkach budżetowych w:
1. Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie
2. Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie
3. Szkole Podstawowej w Gorzykowie
4. Gimnazjum w Witkowie
5. Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie
6. Przedszkolu Miejskim w Witkowie.

§ 2
Źródłem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych wyszczególnionych w § 1 są:
1. Wpłaty za uczestnictwo w organizowanych formach:
a) wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) rozgrywek sportowych,
c) innych imprez wynikających z działalności statutowej szkoły.
2. Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 3
Zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych środki finansowe przeznacza się na:
1. Finansowanie różnych form wypoczynku, rozgrywek sportowych i innych zajęć statutowych - z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych
2. Wspieranie statutowej działalności szkoły.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz