Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XIII/122/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie g.Witkowo

Uchwała Nr XIII/122/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Witkowo.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz.Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r., Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. i Nr 56, poz. 1758 z 27 kwietnia 2005r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości, położonych na terenie gminy Witkowo, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/122/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Witkowo.

W celu realizacji uchwalonego na rok 2008 planu sprzedaży nieruchomości gminnych celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XIII/122/08
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-06-02 15:01:52)
rozmiar pliku: 22.7Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz