Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2008: Uchwała XII/116/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/04 RM w Witkowie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr XII/116/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art.42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
W uchwale Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21.01.2005r. Nr 4, poz. 113) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004r.  otrzymuje brzmienie:
„1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym, że:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie:
- 75% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 25% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie:
- 84% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 16% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie:
- 60% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 40% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.
4) Dyrektor Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie:
- 79% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 21% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.
5) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie:
- 76% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 24% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.
6) Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Bajka w Witkowie:
- 50% środków pozostawia do swojej dyspozycji,
- 50% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta.

§2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz