Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 20 / 2002

Uchwała Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 i art. 67 ust.1 oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednol. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 12 ust. 1 Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego / Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 87 z 19 czerwca 2002r. poz. 2244/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Wyznacza się radnego Grzegorza Wywiała do reprezentowania Gminy Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
W związku z upływem kadencji dotychczasowych organów Gminy i Miasta Witkowo oraz Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, zachodzi, zgodnie z § 12 Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, konieczność wyznaczenia reprezentanta Gminy i Miasta Witkowo w celu kontynuowania przedstawicielstwa gminy w organach związku.

drukuj pobierz pdf    

wstecz