Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie za 2007r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2007r.

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2007r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 14 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych. Kontrolowano działalność Burmistrza Gminy i Miasta głównie w zakresie inwestycji, finanse i działalność usługową Zakładu Gospodarki Komunalnej, działalność OK,SiR-u, działalność szkół i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Kontrole szkół dotyczyły sfery finansowej, remontów, żywienia uczniów, przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz działalności Uczniowskich Klubów Sportowych. Komisja dokonała kontroli finansowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za III kwartały 2007r., kontroli przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego, jak również kontroli stanu obiektów sportowych na terenie gminy i miasta. Kontrolowano gospodarkę finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2006r. i za III kwartały 2007r. W związku z planowaną podwyżką cen za wywóz nieczystości stałych na składowisko w Chłądowie, w maju 2007r. Komisja  kontrolowała dokumentację Zakładu Gospodarki Komunalnej, związaną z tą podwyżką.

Dwukrotnie kontrolowano Gminny Klub Sportowy "Vitcovia", w zakresie wykorzystania przez Klub dotacji z budżetu gminy i miasta. Kontrolowano również w tym zakresie Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Tęcza", Świetlicę Środowiskową i Klub Modelarski "Sokół". Istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W marcu i kwietniu trzy kolejne posiedzenia Komisja poświęciła na szczegółową analizę wykonania budżetu gminy i miasta za 2006r. i wypracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium.

Na jednym z posiedzeń Komisja analizowała realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Komisja dwukrotnie sprawdzała sposób rozpatrywania skarg, wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Ponadto analizowano wybrane zamówienie publiczne, koszty funkcjonowania hali sportowej w Witkowie i sali gimnastycznej w Mielżynie, kontrolowano wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kontrolowano  działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontrolowano również wydatki na kulturę fizyczną i sport masowy.

W grudniu Komisja opracowała plan pracy na 2008r. i przedstawiła go Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Sprecyzowane w wyniku czynności kontrolnych wnioski, Komisja przekazała p.Burmistrzowi do rozważenia. Dotyczyły one między innymi: wprowadzenia podatku tzw. "śmieciowego", zaplanowania środków na modernizację sieci elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego "Vitcovia".

Wspólnie z członkiem Komisji uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym spraw absolutoryjnych, a z moim zastępcą uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym zamówień publicznych. Organizatorem tych szkoleń była Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dziękuję !

Przewodniczący Komisji
Henryk  Mucha

Luty 2008r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz