Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 17 / 2002

Uchwała Nr II/17/02 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości zabudowanej, położonej w Ruchocinku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego /Dz.U.z 1996r. Nr 90, poz. 405 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną obiektami budowlanymi, oznaczoną nr geodezyjnym 388, położoną w Ruchocinku , w celu realizacji zadań własnych, adaptacji budynków na gminne lokale socjalne. 

§2.   
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/17/ 02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości zabudowanej, położonej w Ruchocinku. 
W związku z koniecznością realizacji zadań własnych i potrzebą zapewnienia najuboższym mieszkańcom gminy lokali socjalnych celowe jest nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 388, położonej w Ruchocinku. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz