Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2007r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie za 2007r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem pracy, Komisja odbyła w 2007r. 15 posiedzeń.

Głównymi tematami było:

- rozliczenie finansowe preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.;

- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;

- realizacja inwestycji za 2006r. i w 2007r.;

- okresowe oceny sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli;

- informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej;

- informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg;

- ocena stanu technicznego dróg i ulic na terenie gminy;

- zapoznanie się z planowanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych;

- ocena kosztów utrzymania hali sportowej w Witkowie i Mielżynie;

- ocena dokonanych przez gminę sprzedaży mienia komunalnego;

- poznanie się z potrzebami finansowymi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy;

- okresowa ocena realizacji budżetu gminy i miasta na 2007r.;

- zapoznanie się ze zgłoszonymi przez Sołectwa i Osiedla propozycjami zadań do budżetu gminy i miasta na 2008r.;

- wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2008r.;

- realizacja remontów budynków komunalnych;

- wypracowanie opinii nt. projektu budżetu gminy i miasta na 2008r.

Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji omawiane były bieżące problemy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej. Zgłoszone na posiedzeniach wnioski, dotyczyły m.in. nadzoru nad obiektami sportowymi, remontu szkół i przedszkola, poprawy nawierzchni dróg i ulic, rozliczania energii elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, oświetlenia ulicznego. O możliwości realizacji wniosków, Komisja była okresowo informowana. Część wniosków wymagających dużych środków finansowych oczekuje na realizację.

Dziękuję !

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

Witkowo, luty 2008r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz