Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2007r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie za 2007 rok.

W omawianym okresie Komisja odbyła 13 posiedzeń w tym jedną wspólną z Komisją Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:

- projekt uchwały dot. odpłatności za usługi opiekuńcze;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2007 rok;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie;

- projekt uchwały dot. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

- projekt uchwały o nadaniu imienia Przedszkolu Miejskiemu w Witkowie.

Ponadto na posiedzeniach:

- opracowano plan pracy Komisji na 2008 rok;

- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2007 roku;

- zaopiniowano propozycje podziału środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie na 2007 rok;

- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;

- omówiono sprawy dotyczące zapewnienia środków finansowych na zabezpieczenie zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych w 2007 roku;

- zapoznano się z informacją o działalności bibliotek na terenie gminy i miasta;

- na bieżąco zapoznawano się z realizacją budżetu i funkcjonowaniem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;

- analizowano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani;

- na bieżąco analizowano funkcjonowanie oraz sytuację finansową szkół i przedszkoli.

Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:

- z działaczami kultury i kultury fizycznej, zapoznając się z ich działalnością oraz planami przedsięwzięć w 2007 r.;

- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat:

- przybliżenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży;

- bieżącego funkcjonowania placówek;

- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:

- kalendarza gminnych imprez sportowo- kulturalnych w 2007 roku;

- działalności OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie;

- stanu obiektów sportowych na terenie miasta;

- z Prezesem Stowarzyszenia Użytkowników OW w Skorzęcinie na temat funkcjonowania i rozwoju ośrodka.

Komisja dokonała wizji lokalnych wszystkich podległych szkół, przedszkoli i bibliotek na terenie gminy i miasta, zapoznając się z potrzebami w zakresie inwestycji oraz prac remontowych tych placówek.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik

drukuj pobierz pdf    

wstecz