Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała X/95/07 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008

Uchwała Nr X/95/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008.

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008

Program współpracy Gminy i Miasta Witkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.

Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zaliczonych głównie do trzeciego sektora, w sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców w działalności społecznej Rada Miejska w Witkowie planuje  przyjąć do realizacji „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008”. Założenia do projektu programu wypracowano na podstawie „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo”, na podstawie bieżących propozycji zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta oraz uwag radnych i pracowników Urzędu Gminy i Miasta.


Załącznik do Uchwały X/95/07  -  ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2008 ROK

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały X/95/07
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-01-06 15:52:43) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz