Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/89/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie

Uchwała Nr IX/89/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie.

Na podstawie art. 68, ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki oznaczone geodezyjnie nr 43/11 i 47/13, o łącznej powierzchni 0,2930 ha, zapisanej w KW 35589, w wysokości 90% ceny. Sprzedaż wykonywana jest w związku z zaspokojeniem roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Witkowie wynikającym z art. 231 Kodeksu cywilnego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  IX/89/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  16 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie.

Spółdzielni Mieszkaniowej  w Witkowie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr 43/11 i 47/13 o pow. łącznej 0,2930 ha, którą zabudowała w dobrej wierze budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Spółdzielnia równocześnie złożyła wniosek o udzielenie bonifikaty w związku z przeniesieniem na członków Spółdzielni praw własności lokali mieszkalnych. Na udzielenie bonifikaty w oparciu o ww. przepis zgodę wyraża Rada Miejska, wobec czego podjecie uchwały jest uzasadnione.  

drukuj pobierz pdf    

wstecz