Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/92/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika GiM Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr IX/92/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powiadamia się:

1) Sekretarza Gminy i Miasta Witkowo - Panią Elżbietę Kiełpińską,
2) Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo - Panią Halinę Rzepecką

o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - tj. o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990 r. zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia im niniejszej uchwały.

§ 2.
Oświadczenie składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.
Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w §1 w podanym terminie, spowoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.

§ 4.
Uchwałę doręcza się:

1. Pani Elżbiecie Kiełpińskiej - Sekretarzowi Gminy i Miasta,
2. Pani Halinie Rzepeckiej - Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz