Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/58/07 w sprawie akceptacji wartości w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MGOPS w Witkowie

Uchwała Nr VII/58/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie akceptacji wartości w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005r. z późn.zm.)
Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1
Akceptuje się wartość jednego punktu w złotych zaproponowanych przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, w wysokości 5,00 zł.

§ 2
Traci moc §1 pkt 2-4 uchwały Nr XX/188/00 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punkty w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy w części dotyczącej wynagrodzenia pracowników Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz