Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/65/07 w sprawie zmiany uchwały XXVI/253/06 i II/9/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek...

Uchwała Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. i Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. i Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, wprowadza się następujące zmiany:
1. W tytule uchwały skreśla się słowa: "oraz tereny rolnicze",
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych w załączniku graficznym w skali 1 : 2500 z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

§ 2
Pozostałe zapisy zawarte w uchwale pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/65/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. i Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą zmiany przeznaczenia części zakresu opracowania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz