Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/67/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju, gmina Witkowo

Uchwała Nr VII/67/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju, gmina Witkowo.

Na podstawie §3 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz.Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r., Nr 166, poz.5010 z 17 grudnia 2002r. i Nr 56, poz. 1758 z 27 kwietnia 2005r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnej, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 157, o pow. 0,4000ha, położonej w Gaju, gmina Witkowo, zapisanej w KW 20300.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki 


UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/67/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju, gmina Witkowo.

Nabyciem ujętej w uchwale nieruchomości są zainteresowane osoby, a nieruchomość nie jest niezbędna do wykonywania zadań własnych gminy. Zasadne jest zatem zbycie ww. działki. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz