Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/60/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej WZDW na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność uchwały

Uchwała Nr VII/60/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr III/25/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007, Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Witkowo pomocy finansowej jednostce organizacyjnej Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie.

§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w wysokości 20.000,00 zł.

§ 3
Szczegółowy warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a Gminą Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz