Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/56/07 w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr VII/56/07
Rady  Miejskiej  w  Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Miastu Gniezno częściowe wykonywanie zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego obejmujące dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Witkowo, które będą uczęszczały w roku szkolnym 2007/2008 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno. 
2. Powierzenie nastąpi poprzez zawarcie porozumienia, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały VII/56/07
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-07-05 22:26:27) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz