Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu m.Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. \"System unieszkodliwiania odpadów...

Uchwała Nr VII/66/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie":

Na podstawie  art 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska  w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Gmina Witkowo zawiera POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z Miastem Gniezno dotyczące powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/66/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego i powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

W celu reprezentowania i koordynowania działań związanych z prowadzeniem wspólnej gospodarki odpadami na obszarze powiatów Gniezno - Września zawiera się porozumienie międzygminne z Miastem Gniezno i powierza się Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".
Zadania nałożone na gminy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulujących sposób postępowania z odpadami są możliwe do osiągnięcia tylko przy wspólnym działaniu, a pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć wymaga przedłożenia spójnych i uzasadnionych projektów.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz