Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/61/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ZOZ w Gnieźnie na realizację zakupu karetki reanimacyjnej

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność uchwały

Uchwała Nr VII/61/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na realizację zakupu karetki reanimacyjnej.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249,poz.249,poz.2104/ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr III/25/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na rok 2007 - Rada Miejska  w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy i Miasta  pomocy finansowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie z przeznaczeniem na zakup karetki reanimacyjnej.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 30.000,oo zł.

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone  zostaną w umowie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie a Gminą i Miastem Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz