Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VII/68/07 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VII/68/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Na  podstawie art. 163 §2 ustawy  z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co  następuje:

§1.
Powołuje się zespół ds. przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych w składzie:
1/ Pan Grzegorz Kaźmierczak  -  Przewodniczący zespołu
2/ Pan Henryk Mucha  -  Członek zespołu
3/ Pan Ireneusz Kwapich  -  Członek zespołu
4/ Pan Piotr Jóźwik  -  Członek zespołu.

§2.
Opinię o której mowa w §1 zespół przedstawi w formie pisemnej najpóźniej do dnia 10 września 2007r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§3.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez Radę Miejską uchwały o wyborze ławników.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz