Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała VI/51/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/05 z 29.04.2005r. RM w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie

Uchwała Nr VI/51/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 679 ze zm./, w związku z §11 Uchwały Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 26 z 4 marca 2004r., poz. 727/  Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXI/193/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Stawki opłat o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 /Domu Wczasowego/ wynoszą:

1. korzystanie w okresie od 1 lipca  do  31 sierpnia:

1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym  -  140,- zł
2) pokoju 3-osobowe z aneksem kuchennym i łazienką  -  90,- zł
3) pokoju 2-osobowego z łazienką  -  100,- zł

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia 

1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym  -  100,- zł
2) pokoju 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką  -  70,- zł  
3) pokoju 2-osobowego z łazienką  -  70,- zł "

2. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Stawki opłat o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 /domków campingowych/ wynoszą: 

1. korzystanie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia   

1) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  90,- zł
2) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  100,- zł
3) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  90,-zł
4) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  100,-zł
5) domku 3-pokojowego, 5-osobowego z kuchnią i łazienką  -  140,-zł

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia:

1) domku  3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  60,- zł
2) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  70,- zł  
3) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  60 - zł
4) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką  -  70,- zł
5) domku 3-pokojowego, 5- osobowego z kuchnią i łazienką  -  100,-zł"

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Proponowane zmiany stawek za korzystanie z domków letniskowych oraz pokoi w Domu Wczasowym uzasadnione są podwyższonym standardem w związku z poczynionym remontem obiektów. Zrezygnowano z pomieszczeń dwupokojowych na rzecz jednopokojowych z pełnym węzłem sanitarnym.

drukuj pobierz pdf    

wstecz