Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała V/43/07 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku

Uchwała  Nr V/43/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.

Na podstawie art 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej  /Dz.U. Z 1997r. Nr 9, poz. 628 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się cenę za przyjmowanie odpadów na składowisko odpadów w miejscowości Chłądowo w następującej wysokości:
- za odpady pochodzące z terenu gminy Witkowo  -  59,31 zł za 1 Mg

§ 2.
Traci moc uchwała Nr VIII/61/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003r. w sprawie ustalenia ceny za przejęcie odpadów do składowania na składowisko.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz