Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała V/49/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika GiM Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr V/49/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art.56 ust.2 i 2a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Powiadamia się:
  1) sekretarza Gminy i Miasta Witkowo - Panią Elżbietę Kiełpińską,
  2) skarbnika Gminy i Miasta Witkowo - Panią Gertrudę Polak
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - tj. o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia im niniejszej uchwały.

§2.
Oświadczenie składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3.
Niezłożenie oświadczenia o którym mowa w §1 w podanym terminie, spowoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.

§4.
Uchwałę doręcza się:
1) Pani Elżbiecie Kiełpińskiej - Sekretarzowi Gminy i Miasta,
2) Pani Gertrudzie Polak - Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz