Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała V/48/07 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie

Uchwała  Nr V/48/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co  następuje:

§ 1.
Ustala się następujące składy osobowe komisji:
1/  Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
 1. Pan  Grzegorz Kaźmierczak  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan  Ireneusz Kwapich
 3. Pan  Edwin Dzieciuchowicz
 4. Pan  Jerzy Skrzypek
 5. Pan  Marek Sucholas
 6. Pan  Tomasz Deskowski
 7. Pan  Marian Walczak
 8. Pan  Piotr Jóźwik

2/ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
 1. Pan  Ireneusz Kwapich  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan  Grzegorz Kaźmierczak
 3. Pan  Krzysztof Bykowski
 4. Pan  Roman Popek
 5. Pan  Marian Walczak
 6. Pan  Eugeniusz Czaplicki
 7. Pan  Zenon Mietlicki
 8. Pan  Henryk Mucha
 9. Pan  Paweł Lisiak

3/  Komisja  Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
 1. Pan  Piotr Jóźwik  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan  Krzysztof Bykowski
 3. Pan  Marek Sucholas
 4. Pan  Tomasz Deskowski
 5. Pan  Bogusław Mołodecki
 6. Pan  Roman Popek
 7. Pan  Paweł Lisiak

§ 2.
Traci moc uchwała Nr I/5/06 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz uchwała Nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz