Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała V/45/07 w sprawie zabezpieczenia w formie \'weksla in blanco\'

Uchwała Nr V/45/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania, dotyczącego inwestycji "Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej" do kwoty 320.000,00 zł., dofinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym do zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" kwoty ewentualnego zwrotu dofinansowania w przypadku nie zrealizowania inwestycji.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/45/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2007r., w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację inwestycji "Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej", podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Wykonanie tego zadania zgodne jest z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej.
Realizacja zobowiązania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U z 2006r., Nr 134, poz. 944), następowała będzie z dochodów własnych gminy, dział 756, rozdział 75621, § 0010.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz