Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała III/31/06 w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr III/31/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 191. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm../ Rada Miejska w Witkowie uchwala , co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykonania zadania oraz plan finansowy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione w związku ze środkami niewygasającymi na zadanie "Projekt techniczny hali sportowej i krytej pływalni przy Sz.P. Nr 2 i Nr 3" w wysokości 244.000,00 zł. termin realizacji 30 czerwiec 2007r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz