Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała III/30/06 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Uchwała Nr III/30/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z poźn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Kwotę 175.000,00 zł. /Słownie: stosiedemdziesiątpięćtysięcy zł./ pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 45/P/Po/OZ/03 z dnia 30.06.2003r. zaciągniętej na „Budowę składowiska odpadów komunalnych w Chłądowie, gm. Witkowo”, przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Zł. Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasta Witkowo,” realizowanej w roku 2006 i 2007.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr III/30/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Umorzone 25 % z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycję „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Chłądowie, gm. Witkowo” w wysokości 175.000,00 zł przeznacza się na inwestycję „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z  przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowi Zł. Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasta Witkowo,” realizowanej w roku 2006 i 2007.
Konieczność przeznaczenia części umorzonej pożyczki na inwestycję proekologiczną wynika z decyzji WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz