Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała III/28/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2007r.

Uchwała Nr III/28/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie stanowiącego  załącznik Nr 6 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2007r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Uchwala się plany stałych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie na 2007r. w brzmieniu załączników Nr 2-5 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie planu pracy Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, natomiast wykonanie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


PLANY PRACY
Rady Miejskiej w Witkowie oraz Komisji RM na 2007 rok


Załącznik Nr 1  -  Plan Pracy Rady Miejskiej w Witkowie

Załącznik Nr 2  -  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Załącznik Nr 3  -  Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Załącznik Nr 4  -  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Załącznik Nr 5  -  Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej


drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 5 do Uchwały III/28/06
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-01-11 16:27:55) 0
Załącznik nr 4 do Uchwały III/28/06
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-01-11 16:27:37) 0
Załącznik nr 3 do Uchwały III/28/06
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-01-11 16:27:18) 0
Załącznik nr 2 do Uchwały III/28/06
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-01-11 16:27:02) 0
Załącznik nr 1 do Uchwały III/28/06
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-01-11 16:26:45) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz