Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała II/12/06 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Witkowie

Uchwała  Nr II/12/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie ustalenia  składów  osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie  

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
§1 pkt 1 uchwały Nr I/5/06 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie otrzymuje brzmienie:
"§1. 1/  Komisja Finansów  i Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego
 1. Pan  Grzegorz Kaźmierczak  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan  Ireneusz Kwapich
 3. Pan  Edwin Dzieciuchowicz
 4. Pan  Jerzy Skrzypek
 5. Pan  Marek Sucholas
 6. Pan  Tomasz Deskowski
 7. Pan  Marian Walczak
 8. Pan Piotr Jóźwik".
§2.
Pozostałe zapisy zawarte w uchwale pozostają bez zmian.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz