Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała I/4/06 w sprawie powołania stałych komisji RM w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania

Uchwała Nr I/4/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz określenia przedmiotu  ich działania

Na podstawie art.18a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się 4 następujące komisje stałe:
1/ Komisję  Rewizyjną
2/ Komisję Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
3/ Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
4/ Komisję Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

§ 2.
1. Przedmiotem  działania Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego są sprawy należące do właściwości gminy w zakresie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ulic, dróg, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, transportu drogowego, budownictwa  mieszkaniowego, zieleni gminnej, promocji gminy i finansów publicznych.

2. Przedmiotem działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego są wszystkie sprawy związane z rolnictwem na terenie gminy, sprawy ochrony środowiska oraz sprawy związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem  obywateli.

3. Przedmiotem działania Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej są wszystkie sprawy dotyczące oświaty, kultury i sportu, ochrony zdrowia oraz opieki  społecznej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz