Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM za okres kadencji 2002-2006

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2002r. - 2006r.

W okresie kadencji Komisja Rolnictwa odbyła 55 posiedzeń.

Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji, spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej oraz opiniowanie spraw przedkładanych przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Na posiedzeniach Komisja opiniowała między innymi:

- projekty uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2003r. 2004r. 2005r. i na 2006r.;
- projekty uchwał dotyczące cen wody i opłat za ścieki;
- projekty uchwał z zakresu obrotu nieruchomościami i z zakresu planowania przestrzennego ;
- projekty budżetów gminy i miasta na kolejne lata;
- plany rekultywacji dróg na terenie gminy;
- projekty planu pracy Rady Miejskiej.

Ponadto na posiedzeniach:
- zapoznawano się z realizacją budżetu gminy i miasta;
- opracowywano plany pracy Komisji na okresy roczne lub półroczne;
- okresowo zapoznawano się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie i z działalnością instytucji obsługujących rolnictwo;
- wspólnie z Gminnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Witkowie i sołtysami organizowano spotkania dotyczące przygotowania instytucji działających na rzecz rolnictwa: tj. Spółdzielni kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Banku Spółdzielczego do kampanii żniwnej;
- corocznie sprawdzano realizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska, realizację uchwały o zakazie biwakowania oraz realizację uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt;
- okresowo sprawdzano realizację uchwały dotyczącej zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta;
- corocznie zapoznawano się z informacjami Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie dotyczącymi zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie i na terenie gminy przed sezonem i po sezonie letnim;
- zapoznawano się również z informacjami Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu Ośrodka do sezonów letnich jak również o przebiegu kolejnych sezonów;
- interesowano się: przebiegiem prac konserwacyjnych prowadzonych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie, funkcjonowaniem składowiska odpadów stałych w Chłądowie; doprowadzaniem przyłączy do kanalizacji sanitarnej, zaawansowaniem prac przy realizacji inwestycji, kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg  i ulic na terenie miasta i gminy, zadrzewieniami i utrzymaniem lasów gminnych;
- zorganizowano spotkanie z udziałem kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, kierownika Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciela Izby Rolniczej i przedstawiciela Stowarzyszenia "Światowid" dla omówienia działalności tych instytucji. Oprócz członków Komisji w spotkaniu tym uczestniczyli sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, działacze Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

W czasie kadencji Komisja dokonała szeregu oględzin w terenie, które dotyczyły:
- oględzin drzew rosnących na terenie gminy w związku ze złożonymi przez rolników wnioskami;
- kontroli stanu obrzeży Jeziora Niedzięgiel w Skorzęcinie i Wiekowie oraz Jeziora Białego w Skorzęcinie;
- oględzin terenów w zakresie utrzymania porządku i w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i miasta.

Na posiedzeniach Komisja zgłosiła szereg wniosków z zakresu swej działalności. Wnioski te zostały przekazane do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta. O ich realizacji Komisja była okresowo informowana.

Chciałbym dodać, że jako Przewodniczący Komisji brałem udział w naradach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Radę Powiatu.

Dziękuję !

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich

Witkowo, październik 2006r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz