Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXX/283/06 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom


Uchwała Nr XXX/283/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom.

Na podstawie art 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Realizacja obowiązku Gminy Witkowo w zakresie zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom nastąpi we współdziałaniu z Miastem Gniezno.

§ 2.
Warunki współdziałania, o którym mowa w § 1 określi umowa.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/283/06 z dnia 22 września 2006r. w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W gminie nie posiadamy schroniska dla zwierząt i wszystkie bezdomne zwierzęta  z terenu naszej gminy dostarczane są do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o współdziałaniu z Miastem Gniezno, właścicielem schroniska, jest celowe i uzasadnione. 

drukuj pobierz pdf    

wstecz