Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXIX/273/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Witkowo za pierwsze półrocze

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła §2 uchwały

Uchwała Nr XXIX/273/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada  Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze zawiera w formie tabelarycznej i opisowej:
a) Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów
b) Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
c) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
d) Plan i wykonanie kwoty deficytu lub nadwyżki
e) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych
f) Plan i wykonanie wydatków majątkowych
g) Plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych
h) Plan i wykonanie dotacji z budżetu
i) Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
j) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Informacje określone w ust. 1 winny mieć formę pisemną.

§ 2.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) jest przedstawiana w formie pisemnej w zakresie: należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz