Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXIX/270/06 w sprawie zabezpieczenia w formie \"weksla in blanco\"


Uchwała Nr XXIX/270/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania, dotyczącego inwestycji "Zagospodarowanie terenu działki nr 1909 w Witkowie, poprzez pobudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży", dofinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym do zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" kwoty ewentualnego zwrotu dofinansowania w przypadku nie zrealizowania inwestycji.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/270/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco".

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację inwestycji "Zagospodarowanie terenu działki nr 1909 w Witkowie, poprzez pobudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży", podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wykonanie tego zadania zgodne jest z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjno - wypoczynkowej.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz