Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXIX/269/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie


Uchwała Nr XXIX/269/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się ulicy w Witkowie określonej w załączniku i szkicu do niniejszej uchwały nazwę - Bajeczna.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/269/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie. 

W związku z wpłynięciem wniosku właścicieli działek położonych przy drodze wewnętrznej w Witkowie w obrębie ul. Powidzkiej o nadanie nazwy dla w/w terenu, stanowiącego drogę dojazdową do posesji, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik
do uchwały Nr XXIX/269/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

WYKAZ
NAZWY NOWEJ ULICY

Lp.

Nazwa ulicy

Położenie ulicy

1.

Bajeczna

w Witkowie, prostopadła do ulicy Powidzkiej; wjazd z ul. Powidzkiej - stanowi ulicę bez przejazdu

drukuj pobierz pdf    

wstecz